Strategic Partnership

๐’๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐œ ๐๐š๐ซ๐ญ๐ง๐ž๐ซ๐ฌ๐ก๐ข๐ฉ ๐๐ž๐ฐ๐ฌ: ๐•๐ข๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž ๐‰๐จ๐ข๐ง๐ฌ ๐๐š๐จ๐›๐š’๐ฌ ๐๐š๐ซ๐š๐ฆ๐ž๐ญ๐ซ๐ข๐œ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐ซ๐š๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ญ๐จ ๐‘๐ž๐ฏ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ข๐ณ๐ž ๐๐š๐ฒ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ-๐‹๐ž๐ ๐๐š๐ซ๐š๐ฆ๐ž๐ญ๐ซ๐ข๐œ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž ๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐Ÿš€๐Ÿ’ฅ

Vitesse PSP, renowned for its award-winning claim treasury and payment solutions ๐Ÿ›ก๏ธ๐Ÿ’ณ,ย 

has joined Baobaโ€™s parametric insurance infrastructure. ๐ŸŒ

Together, we are redefining how insurers offer and manage parametric policies, making instant, automated claim payouts a reality. โฐ๐Ÿ’ธ

๐–๐ก๐š๐ญ ๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐Œ๐ž๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐จ๐ฎ๐ซ  ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž ๐๐š๐ซ๐ญ๐ง๐ž๐ซ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐„๐ง๐ ๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ž๐ซ๐ฌ:

  • ๐„๐Ÿ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ญ๐ฅ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐‹๐š๐ฎ๐ง๐œ๐ก ๐ŸŒ: Deploy cross-border claims payments globally without the need for complex integration 
  • ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐๐š๐ฒ๐จ๐ฎ๐ญ๐ฌโฐ๐Ÿ’ธ: Offer instant, automated claim settlements to end customers upon parametric triggers, such as flight delays or weather events 
  • ๐๐ข๐จ๐ง๐ž๐ž๐ซ ๐…๐ข๐ง๐ญ๐ž๐œ๐ก ๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐Ÿš€๐Ÿ”: Stay at the forefront of fintech and insurance with solutions that merge the best of both worlds

๐Ž๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐๐š๐ซ๐ญ๐ง๐ž๐ซ๐ฌ๐ก๐ข๐ฉ:

Kata Ludvig, CEO, Baoba Insurance: โ€œTeaming up with Vitesse marks a significant milestone in our journey to automate insurance. Their solution complements our infrastructure perfectly, promising a new era of instant, hassle-free payments for parametric policies.โ€

Dan Andrews, Insurance Director, Vitesse PSP: “Our collaboration with Baoba and its partners is a leap towards redefining parametric insurance. We’re thrilled to contribute to this innovative venture, driving value and convenience for end customers.”

๐๐ž ๐๐š๐ซ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฏ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง

Curious about how parametric insurance can revolutionize claim resolutions for your customers? Get in touch to discover how Baoba can help elevate your services. Together, let’s redefine the future of insurance! ๐Ÿ“ˆ๐Ÿ’ฌ